Islamofobiseen toimintaan ja vihapuheeseen on puututtava nyt

Hunderra Assefa & Karin Creutz

Tänään, lauantaina 6.2.2016, Pegida ja muut islamvastaiset ryhmät järjestävät mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa. Myös Helsingissä joukko Rajat kiinni -verkoston aktiiveja järjestää islamvastaisen mielenosoituksen, jota mainostetaan ”osana laajempaa eurooppalaista, patrioottista toimintaa”. On hälyttävää, että pelkoa ja vihaa lietsovat ryhmät aktivoituvat nyt myös Suomessa. Riippumatta puoluekannasta tai maahanmuuttopoliittisista näkemyksistä, kaikilla Suomessa asuvilla on aihetta olla huolissaan muslimeja kohtaan suunnatun vihapuheen ja islamofobisen väkivallan lisääntymisestä ja sen seurauksista.

Ryhmä eurooppalaisia islamvastaisia liikkeitä allekirjoitti vuoden 2016 tammikuussa ”Prahan julistuksen”, joka on julkaistu suomenkielisenä versiona Rajat kiinni -tapahtuman sivuilla. Julistuksessa islamiin viitataan vihollisena, ja painotetaan valmiutta taisteluun, jopa niin että oma henki on panoksena. Tällainen sotaretoriikka on kiihotusta kansanryhmää vastaan. Vaikka tässä on kyse on pienestä joukosta äärinationalisteja, samankaltainen vihapuhe on yhä näkyvämpää julkisessa tilassa ja keskustelussa.

Muslimit kohtaavat nykypäivänä Suomessa väkivaltaan ja tappamiseen kiihottavaa vihapuhetta, joka muistuttaa Ruandan kansanmurhaa ja Holokaustia edeltänyttä retoriikkaa.

Samankaltaista aggressiivista toiseuttamista poliitikot, kuten Jussi Halla-aho, ovat harjoittaneet Suomessa 2000-luvun alusta. Islam on saapunut Suomeen jo 1800-luvulla tataarien mukana, ja muslimeja on tällä hetkellä Suomessa n. 70 000, eli n. 1,3 prosenttia Suomen väestöstä. Suomea velvoittaa syrjinnän vastainen kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö. Suomen valtion on myös taattava kaikille sen asukkaille vapaus harjoittaa omaa uskontoansa ilman pelon tuntemuksia.

Suomalaisille muslimeille syrjinnän kokemukset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tulleet osaksi arkipäivää. Etenkin musliminaisiin kohdistuva huutelu, solvaaminen ja väkivallalla uhkaaminen on lisääntynyt viime kuukausina. Edellytämme selkeämpää julkista islamofobian tuomitsemista. Myös poliisiviranomaisten on otettava aktiivisempi ote ongelman ratkaisemiseksi. Tämä alkaa selkeästä arvojohtamisesta. Toivomme, että Suomen poliittinen johto näyttää tässä esimerkkiä.

Suomen perusarvot vaativat, että islamofobinen retoriikka ja toiminta tunnistetaan, tuomitaan ja torjutaan aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, ja että muslimeille taataan oikeus harjoittaa uskontoaan ilman syrjintää. Vetoamme kanssakansalaisiimme, jotta he puuttuisivat kohdatessaan islamvastaisuutta sosiaalisessa ympäristössään. Jos hiljainen enemmistö pysyy ”neutraalisti” vaiti epäoikeudenmukaisuuden edessä, se vain vahvistaa sortajia.

Hunderra Assefa toimii Nuoret Muslimit ry:n tiedottajana. Assefa työskentelee myös Monik ry:n Urax-työhönvalmennushankkeen projektikoordinaattorina.

 Karin Creutz on tutkija Helsingin yliopiston Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENissä ja Raster-verkoston jäsen.