About (FI/ENG)

(English below) Raster on vuodesta 2015 toiminut tutkijaverkosto, joka perustettiin suomalaisissa yliopistoissa toimivien tutkijoiden aloitteesta. Verkosto toimii ensisijaisesti sähköpostilistan ja raster.fi-verkkosivun kautta.    

Verkosto kokoaa yhteen tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteena ovat rodullistamisen prosessit, (anti)rasismi ja näiden kytkökset etnisyyteen, sukupuoleen, luokkaan ja seksuaalisuuteen liittyviin eroihin.  

Raster.fi -verkkosivun kautta verkosto edistää tutkimukseen perustuvia analyyseja ja julkista keskustelua, joka pyrkii yhteiskunnalliseen muutokseen tieteellisestä ja anteeksipyytelemättömän antirasistisesta näkökulmasta käsin. Verkosto tukee yhteistyötä akateemisen maailman ja aktivismin välillä. 

Jos olet kiinnostunut julkaisemaan raster.fi -sivulla, perehdy ohjeisiin täällä ja/tai ota yhteyttä Kolar Aparnaan (kolar.aparna at helsinki.fi) tai Daria Krivonosiin (daria.krivonos at helsinki.fi). Jos haluat liittyä sähköpostilistalle, ota yhteyttä Aino Nevalaiseen (aino.nevalainen at helsinki.fi).

///////////////

Raster is an anti-racist research network created in 2015 by researchers from multiple universities in Finland. The network is primarily active on its website (raster.fi) and its mailing list.  

The network connects researchers interested in processes of racialisation, (anti-)racism and their intersections  with differences and inequalities related to ethnicity, gender, class, sexuality and generation.

Through raster.fi, the network welcomes and promotes research-based analyses and dialogues aimed at participating in public debates and contributing to social change from a scientific and unapologetically anti-racist standpoint. The network also supports collaboration between academia and civil society. 

If you are interested in publishing on raster.fi, please read the instructions here and/or contact Kolar Aparna (kolar.aparna at helsinki.fi) or Daria Krivonos (daria.krivonos at helsinki.fi). To join the mailing list, please contact Aino Nevalainen (aino.nevalainen at helsinki.fi).

///////////////