Ställningstagande 18.12.2015

  Det antirasistiska forskningsnätverket RASTERs forskare har med stor oro följt med höstens händelser i Finland. Läs vårt ställningstagande här.