The debatability of racism. Networked participative media and postracialism

Gavan Titley

Every now and then, I get into an argument online about racism. I should know better. But once I did it on a larger scale, as a project, when I cooperated with The Guardian on a series called Racism in the Digital Age. The series developed from an editorial concern with the sheer level of abuse aimed at writers of colour ‘below the line’. But while abuse could be moderated, there was also sense that whenever a writer of minority background wrote in any way about their experience, or with a lens trained on the racial dimension of social and political issues, they were frequently greeted with hostility, hostility expressed in the refrain, ‘why are you bringing race into it?’ The first wave of articles in the series, then, was to examine changing understandings of racism in the UK, and also to invite writers who had experienced this abuse or latent hostility to write about their experience of writing about race and racism in an interactive media environment. Lue loppuun

Kenellä on oikeus perheeseen?

Sisäministeriössä valmistellaan ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausunnolle 27.1.2016. Lakimuutos laittaisi toimeentulovaatimukset Suomessa asuvien kansainvälistä suojelua saaneiden sekä Suomen kansalaisten perheenyhdistämiselle. Kiristyksiä ovat jo vastustaneet useat ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöt sekä lasten oikeuksia ajavat tahot.

Lue loppuun

Islamofobiseen toimintaan ja vihapuheeseen on puututtava nyt

Hunderra Assefa & Karin Creutz

Tänään, lauantaina 6.2.2016, Pegida ja muut islamvastaiset ryhmät järjestävät mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa. Myös Helsingissä joukko Rajat kiinni -verkoston aktiiveja järjestää islamvastaisen mielenosoituksen, jota mainostetaan ”osana laajempaa eurooppalaista, patrioottista toimintaa”. On hälyttävää, että pelkoa ja vihaa lietsovat ryhmät aktivoituvat nyt myös Suomessa. Riippumatta puoluekannasta tai maahanmuuttopoliittisista näkemyksistä, kaikilla Suomessa asuvilla on aihetta olla huolissaan muslimeja kohtaan suunnatun vihapuheen ja islamofobisen väkivallan lisääntymisestä ja sen seurauksista. Lue loppuun