Verkosto

Rasisminvastainen tutkijaverkosto (Raster) kokoaa rodullistamiseen, rasismiin ja etnisyyteen liittyvistä rajanvedoista, käytännöistä ja rakenteista kiinnostuneita tutkijoita. Raster pyrkii edistämään moniulotteista ymmärrystä rasismista ja rodullistamisesta. Yhteiskunnallisina ilmiöinä ja yksilöiden kokemuksissa rodullistamisen ja rasismin prosessit liittyvät myös sukupuolen, luokka-aseman, seksuaalisuuden ja sukupolven perusteella tehtäviin erotteluihin ja valtasuhteisiin.

Verkoston tavoitteena on tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun keinoin analysoida, kyseenalaistaa ja purkaa rodullistamisen ja rasismin prosesseja. Tarjoamme keskustelufoorumin aiheesta kiinnostuneille tutkijoille ja järjestämme yleisötilaisuuksia. Teemme yhteistyötä rasisminvastaisten kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa. Haluamme nostaa esiin myös kysymyksiä akateemisen kulttuurin ja yliopistorakenteiden ulossulkevista käytännöistä.

Raster on Suomessa työskenteleville tutkijoille suunnattu verkosto, jonka sähköpostilista on englanninkielinen. Julkisuuteen suuntautuvassa toiminnassa käytämme myös suomen ja ruotsin kieltä. Raster jatkaa aiemmin toimineen Rasmus-tutkijat-verkoston työtä.

Raster-verkostolla on koordinaatioryhmä, johon kuuluvat Markus Himanen, Suvi Keskinen, Tobias Pötzsch ja Minna Seikkula (Helsingin yliopisto), Pauline Hortelano ja Faith Mkwesha (Åbo Akademi) sekä Leonardo Custódio (Tampereen yliopisto). Yhteydenotot verkoston koordinaattorille: Suvi Keskinen (suvi.keskinen at helsinki.fi).