On aika haastaa valkoisen pelastajan asenne

Rasisminvastainen tutkijaverkosto RASTER tukee SahWira Africa Internationalin esittämää kritiikkiä ja vaatimuksia palkittua PLAN International Finlandin “Äitiysvaatteita 12-vuotiaalle” kampanjaa kohtaan. Haluamme myös kannustaa muita järjestöjä jatkamaan kriittistä keskustelua tavoista, jolla toistuvasti puhutaan ruskeiden ja mustien naisten puolesta ja lähdetään ”pelastamaan heitä”.

PLAN International Finlandin kampanja on esimerkki valkoisen pelastajan asenteesta ja länsimaisen katseen ensisijaisuudesta. Kampanja kuvaa nuorta tyttöä äitiysvaatteissa sambialaisella maaseudulla ja kiinnittää katseen hänen raskaana olevaan ruumiiseensa tavalla, joka vetoaa säälin ja menetettyjen mahdollisuuksien mielikuviin. Samalla kuvien nuoria raskaana olevia tyttöjä on pyydetty poseeraamaan länsimaisen muotikuvaston tyyliin korostaen heidän ruumiillisia muotojaan ja erotisoiden nuoria mustia tyttöjä. Kampanjalla kerätään rahoitusta vetoamalla valkoisen pelastajan asenteeseen: siinä kutsutaan valkoista suomalaista yleisöä ”pelastamaan” afrikkalaisia tyttöjä tavalla, joka muistuttaa kolonialistista kuvastoa. Sen sijaan, että kuvauksen kohteita lähestyttäisiin yhdenvertaisina kumppaneina ja tuotaisiin näkyviin globaalit valtasuhteet, kampanja rakentuu paternalistiselle hyväntekeväisyydelle, jossa valkoisen suomalaisen yleisön tehtävänä on Gayatri Spivakin sanoin “pelastaa ruskeat naiset ruskeilta miehiltä”. Kaksi suomalaista julkisuuden henkilöä, valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja suunnittelija Paola Suhonen, antavat kampanjalle näkyvyyttä ja heille annetaan tilaa puhua afrikkalaisten naisten ja miesten puolesta. On aika lopettaa tällaiset valkoisen pelastajan myytille rakentuvat kampanjat. Jos PLAN tavoittelee lasten koulunkäynnin edistämistä eteläisessä Afrikassa, on varmasti mahdollista toteuttaa kampanjat tavalla, joka antaa keskeisen roolin afrikkalaisille ihmisille, esittää heidät kykenevinä toimijoina ja käsittelee myös taloudellisten rakenteiden osuutta lasten koulunkäynnin vaikeuttamisessa ja mahdollistamisessa. Nuorten tyttöjen raskaudet eivät ole vain sukupuolikysymyksiä, vaan ne liittyvät laajempiin kysymyksiin taloudellisesta eriarvoisuudesta ja globaaleista valtasuhteista, jotka tällä kampanjalla tehdään näkymättömäksi.

Siksi RASTER-verkoston koordinaatioryhmä kannustaa jatkamaan keskustelua PLAN International Finlandin kampanjasta ja huomioimaan tohtori Faith Mkweshan esiinnostamat ongelmat. On tarpeen arvioida kriittisesti valkoisen pelastajan asennetta sen sijaan, että kysymys yksilöidään koskemaan vain yhden tytön ja hänen perheensä suostumusta, kuten tähän mennessä käydyssä keskustelussa on tehty.

RASTER haastaakin seuraavat järjestöt jatkamaan keskustelua ja vaatimaan kunnioittavia tapoja kuvata mustia lapsia ja ei-valkoiseksi määrittyviä ihmisiä ylipäänsä: ETMU (Etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen seura), SUNS (Sukupuolentutkimuksen seura) ja Ruskeat tytöt. Toivomme että nämä järjestöt vuorostaan haastavat mukaan uusia järjestöjä osallistumaan keskusteluun omista lähtökohdistaan.

PLAN International Finlandin kampanjan materiaaleja

Viimeisimmät tiedot ja tavat osallistua kampanjaan löytyvät SahWira Africa Internationalin Facebook– ja Twitter-sivuilta. Kannustamme myös muita järjestöjä ja yksilöitä jotka tukevat yhdenvertaisia globaaleja ja paikallisia suhteita liittymään kampanjaan.

Twitter: @sahwiraAfrica  @mkweshafaith #ProtectBlackGirlsToo

Tohtori Faith Mkweshan haastattelu aiheesta