Åbo Akademin opiskelijat järjestävät seminaarin teemasta ”Pandemic of Color”

RASTER.FI-sivun päätoimittaja Leonardo Custódio haastatteli Åbo Akademin sosiaalisen syrjäytymisen maisteriohjelman opiskelijoita, jotka järjestävät yksipäiväisen virtuaaliseminaarin 21.5.2021 otsikolla ”Pandemic of Color: Race, Racialization and Health”. Käännös englannista Matilda Pärssinen ja Marianne Runtti.

RASTER.FI: Mikä on “Pandemic of color: Race, racialization, and health”?
Pandemic of color: Race, racialization, and health seminaarin järjestävät maisteriopiskelijat osana rotua, rasismia ja antirasismia käsittelevää kurssiaan Åbo Akademissa.  Yksipäiväinen seminaari järjestetään Zoomissa perjantaina 21.5.2021. Tapahtuman kieli on englanti. Seminaarissa puhuvat kolme alan asiantuntijaa, ja lisäksi esittellään kurssin opiskelijoiden tekemiä tutkimuksia. Seminaariin ohjelmaan kuuluu myös paneelikeskustelu otsikolla “Our world will never be the same again” (suom. ”Maailmamme ei enää palaa ennalleen”), johon osallistuu poliitikkoja, aktivisteja sekä Åbo Akademin edustajia. Seminaari käsittelee rodullista epätasa-arvoa terveyteen liittyvissä kysymyksissä, rasismia olennaisena terveyttä heikentävänä tekijänä sekä koronapandemiaan liittyvää rasismia.

RASTER.FI: Miksi “Pandemic of color”?
Otsikkomme “Pandemic of color” viittaa syrjintään, jota koronapandemia on korostanut entisestään sekä rodullistettujen ihmisten elämään vaikuttavaan terveydelliseen epätasa-arvoon, joka on ollut olemassa jo ennen koronavirusta. Terveyteen liittyvien kysymysten lisäksi otsikkomme korostaa, että rasismi on todellinen pandemia, joka aiheuttaa häiriöitä yhteiskunnissa.

RASTER.FI: Mitkä ovat tapahtuman tavoitteet?
Tapahtuman päämäärä on lisätä tietoisuutta rodulliseen eriarvoisuuteen liittyvistä teemoista sekä herättää keskustelua rasismista. Haluamme tarkastella miten media käsittelee koronatilannetta ja tilanteen vaikutuksia rasismiin. Seminaarin järjestäminen on meille opiskelijoille hieno mahdollisuus soveltaa oppimaamme käytäntöön. Tarkoituksenamme on järjestää tapahtuma, jossa osallistujilla on mahdollisuus oppia asiantuntijoilta, kysyä sekä käydä keskustelua seminaarin aiheen tiimoilta. Uskomme, että omien tutkielmiemme esitteleminen yhdistettynä asiantuntijoilta oppimaamme kasvattaa tietämystämme ja ymmärrystämme tällä alueella.

RASTER.FI: Mitkä teoriat ovat olleet vaikuttamassa siihen, miten tapahtumassa määritellään rotu, rodullistaminen ja näiden suhde rodullistettujen ihmisten terveyteen?
Kurssi ”Rotu, rasismi ja antirasismi” keskittyy rodun ja rodullistamisen teorioihin pohjautuen historioitsija ja antirasismiaktivisti Ibram X Kendin kirjaan How to be an Antiracist (2019). Kendi esittää, että ei ole olemassa rodullisesti neutraalia politiikkaa; siksi on tärkeää havaita, kuinka pandemia ja sen vaikutukset toistavat ja tuottavat rasismia/antirasismia terveyspolitiikan ja jokapäiväiseen elämään liittyvien käytäntöjen kautta. Emme erityisesti analysoi rodullistettujen ihmisten terveyseroja, mutta toivomme oppivamme uutta pääpuhujiltamme ja panelisteilta.

RASTER.FI: Voitteko kertoa hieman tapahtumaa järjestävästä opiskelijajoukosta?
Sosiaalinen syrjäytyminen on monitahoinen yhteiskunnallinen prosessi, joka vaikuttaa poliittiseen ja lainmukaiseen osallisuuteen ja toimintaan. Maisteriohjelmassamme analysoidaan sosiaalisen syrjäytymisen taustalla olevia yhteiskunnallisia olosuhteita, sekä perehdytään teorioihin, jotka tähtäävät tiedostavuuteen ja inkluusioon. Kurssillamme ”Rotu, rasismi ja antirasismi” on opiskelijoita sosiaalisen syrjäytymisen maisteriohjelmasta, vaihto-opiskelijoita sekä opiskelijoita Åbo Akademin ulkopuolelta. Ryhmässämme yhdistyy laaja kirjo eri akateemisia aloja ja kiinnostuksenkohteita.

RASTER.FI: Mitä tällaisen tapahtuman järjestäminen merkitsee teille?
Tämä seminaari on hieno mahdollisuus meille “Rotu, rasismi ja antirasismi” -kurssin opiskelijoille kerryttää käytännön kokemusta luokkahuoneen ulkopuolella näistä tärkeistä teemoista. Tutkijoiden, aktivistien ja ammattilaisten ansiosta voimme viedä keskustelun tosielämän tasolle. Tämän prosessin aikana olemme työskennelleet yhdessä lisätäksemme tietoisuutta rasismiin liittyvistä aiheista. Tarkoituksenamme on ollut osoittaa hankalina aikoina solidaarisuutta ihmisille, jotka kokevat jatkuvaa rasismia pandemian aikana. Seminaarin järjestämisessä meitä tukee opettajamme tutkijatohtori Aminkeng Atabong Alemanji.

RASTER.FI: Keitä tapahtumassanne on vieraana? Miksi päätitte kutsua heidät?
Seminaarin pääpuhujat ovat Tuuli Kurki, Lowette Jallow ja Gavan Titley. Tuuli Kurki on Helsingin yliopiston tutkija, joka tutkii rasismia ja mielenterveyttä. Lowette Jallow on aktivisti Ruotsissa. Hänen erityisalansa ovat rotu, kolorismi ja autismi. Gavan Titley on rasismi- ja mediatutkija. Paneelikeskusteluun ovat tähän mennessä lupautuneet Paco Diop ja Yasmin Ibrahim. Uskomme, että näiltä asiantuntijoilta voimme oppia rasismiin ja terveyteen liittyvistä teemoista.

RASTER.FI: Ketkä voivat osallistua seminaariin?
Toivotamme tervetulleeksi opiskelijat, tutkijat sekä kaikki, jotka ovat halukkaita oppimaan lisää rasismiin ja terveyteen liittyvistä teemoista, ja pystyvät seuraamaan keskustelua englanniksi. Seminaari järjestetään Zoomin välityksellä. Rekisteröitymislinkki löytyy täältä: http://bit.ly/pandemicofcolor. Rekisteröitymisen takaraja on 20. toukokuuta. Saadaksesi lisätietoa ja päivityksiä tapahtumaan liittyen, voit seurata meitä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.