RASTER.FI jatkaa rasisminvastaisen tutkimusperustaisen keskustelun alustana

Teksti: Leonardo Custódio ja Minna Seikkula
Kuva: Ehimetalor Akhere Unuabona/Unsplash

(In English here)

Viimeisen vuoden aikana me – Leonardo Custódio ja Minna Seikkula – olemme käyneet useita keskusteluja RASTER.FIn seuraavista askeleista. Tässä tekstissä a) käsittelemme lyhyesti RASTER.FIn historiaa, b) kerromme omista rooleistamme alustan ja verkoston ylläpidossa sekä c) kutsumme sinut mukaan kansainväliseen ja tieteiden rajat ylittävään rasisminvastaiseen dialogiin. 

Historia 

RASTER.FI on toiminut alustana rasisminvastaiselle dialogille elokuusta 2015 lähtien. Blogi on alusta alkaen toivottanut tervetulleeksi puheenvuoroja “rasismiin liittyviä kysymyksiä Suomessa ja muualla omassa työssään käsitteleviltä tutkijoilta”. 

Kuusi vuotta myöhemmin RASTER.FI jatkaa rasisminvastaisuutta käsittelevää ja edistävää keskustelua, joka ulottuu myös akateemisten areenojen ulkopuolelle. RASTER.FI on ollut yksi resurssi rasismia koskevassa, viime aikoina merkittävästi voimistuneessa julkisessa keskusteluissa. Joitain RASTER.FI-alustalla käydyistä keskusteluista käsitellään ja syvennetään myös Rasismi, valta ja vastarinta: rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa -kirjassa (Gaudeamus 2021).

Tällä hetkellä teemme töitä verkkosivun uudelleenaktivoimisen parissa. Ensisijainen tavoitteemme on jatkaa keskusteluja tavoilla, jotka ovat kestäviä ja kollektiivisia. Kerromme seuraavaksi vähän suunnitelmistamme.  

Meidän roolimme 

Minna jatkaa RASTER-tutkijaverkoston koordinaattorina. Hän on verkoston ensisijainen yhteyshenkilö ja sähköpostilistan ylläpitäjä. Leo toimii RASTER.FI-verkkosivun päätoimittajana. Hän vastaa sivuston sisällöstä ja yhteydenpidosta tekstien kirjoittajiin. 

Julkaistavat tekstit 

Meidän näkökulmastamme yksi suurimmista haasteista, johon haluamme vastata, on RASTER.FIn jatkaminen yhteisöllisyyttä vaalien. Miten kannustaa ylikuormitettuja kollegoja tuottamaan vapaaehtoisesti tekstejä sivustolle? Ehdotamme, että potentiaaliset kirjoittajat julkaisisivat sivustolla materiaalia, joka liittyy heidän meneillään olevaan työhönsä. RASTER.FI-sivustolle sopivat hyvin myös julkaisuihin perustuvat tekstit. 

Julkaistavat tekstit voivat esimerkiksi olla:

  • Lyhyitä, yleistajuisia versioita vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista
  • Napakoita arvosteluja muista julkaisuista 
  • Keskustelujen ja haastattelujen editoituja versioita 
  • Eettisiä ja metodologisia pohdintoja 
  • Tutkimukseen perustuvia kommenttipuheenvuoroja ajankohtaisiin tapahtumiin 
  • Tiedotteita tulevista tapahtumista tai reportaaseja menneistä tapahtumista 
  • Opetusta, kurssien sisältöä, lukemistoa ja opettamista kommentoivia puheenvuoroja 
  • Käännöksiä muilla kielillä aiemmin julkaistuista puheenvuoroista 

Vastaavaa sisältöä on julkaistu sivustolla myös aiemmin. Toivomme, että julkaiseminen sivustolla olisi kaikin tavoin helppoa (eikä taakka!) potentiaalisille kirjoittajille (ohjeet kirjoittajille voit lukea täältä).

Valitsemme tarkoituksella noudattaa hitaan tieteentekemisen (slow-scientific) tapaa. RASTER.FI on jatkuvasti rakentuva, tutkimusperustaisen rasiminvastaisen tiedon tietokanta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että julkaiseminen kunnioittaa kirjoittajien rytmiä tukahduttavien aikataulujen sijaan. Otamme vastaan ehdotuksia julkaistavista teksteistä jatkuvasti. Sovimme yhdessä kirjoittajien kanssa siitä, minkälainen toimitusprosessi kunkin tekstin julkaisuun liittyy. 

Lopuksi, haluamme esittää uudelleen saman kutsun kuin vuonna 2015: 

Toivotamme edelleen tervetulleeksi puheenvuoroja yli tieteenalarajojen, eri uravaiheissa työskenteleviltä tutkijoilta. Tervetuloa mukaan tekemään RASTER.FIstä entistä vahvempi antirasistisen keskustelun alusta Suomessa ja muualla. Oletko kiinnostunut julkaisemaan RASTER.FIssä? Lähetä ehdotuksesi leonardo.custodio@abo.fi.