Why Trump? Examining racism, gender and capitalism

Suvi Keskinen

Since the elections on November 9th that resulted in Donald Trump being chosen as the next President of the US, various explanations have been presented by commentators in newspapers, TV and social media. Many of them, at least in Finland, seem to centre on the role of the white working-class and discuss how people in areas that suffer from large scale industrial decline wanted political change. However, this is a very narrow and to some extent misleading analysis of the complex problematics leading to the victory of Trump Lue loppuun

Miksi Trump? Pohdintoja rasismista, sukupuolesta ja kapitalismista

Suvi Keskinen

Yhdysvaltain marraskuisten presidentinvaalien jälkeen toimittajat ja sosiaalisen median kommentaattorit ovat kiivaasti etsineet selityksiä Donald Trumpin voitolle. Useimmat näyttävät (ainakin Suomessa) hakevan syitä valkoisen työväenluokan tyytymättömyydestä ja taloudellisesti heikosti menestyvien alueiden asukkaiden muutoksenhalusta. Tämä on kuitenkin kapea-alainen ja osittain harhaanjohtava kuva siitä yhteiskunnallisesta problematiikasta, joka Trumpin valinnan taustalta löytyy. Lue loppuun